Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2015

pettev
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
pettev
Forever is a long time,
But I wouldn’t mind spending it by your side.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa
pettev
Nawet, gdy czujesz strach, albo już nie masz sił
Musisz dotrwać do końca, choćbyś miał tu paść na ryj!
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa
pettev
Wiesz co stoi na naszej drodze? Nie brak uczucia, nie inni ludzie, nie przeszłość, kurwa, nawet nie my sami. Na naszej drodze stoi nasza duma. Żadne z nas nie powie "kurwa, tak bardzo mi Ciebie brakowało".
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaadriannak adriannak
pettev
Dla niego jesteś taka jaka być powinnaś, bo nie ma na świecie faceta, który siedziałby z dziewczyną, która go nie interesuje. Kiedy to kwestionujesz, to nie tylko mówisz o sobie źle. Przede wszystkim mówisz mu, że jest totalnym bezguściem, bo podoba mu się brzydki i zepsuty samochodzik.
— Volant
Reposted frommadeliine madeliine viaadriannak adriannak
pettev
Kobieta ukryje miłość przez czterdzieści lat, ale nie potrafi ukryć złości i gniewu.
— Przysłowie arabskie
Reposted fromcryingangel cryingangel viaadriannak adriannak
pettev
5640 c91f 390
Przed państwem Królowa Poświatowska.
pettev
0325 e9b9 390
Reposted fromrisky risky viaLove-for-tattoos Love-for-tattoos
pettev
5171 cebe 390
pettev
pettev
7901 4fed 390
Reposted fromjacoszek jacoszek viadzierzba dzierzba
2299 6b42 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viafilmowy filmowy
pettev
5489 f810 390
Reposted frommisza misza viafilmowy filmowy
pettev
1316 e47b 390
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viadrugs drugs
pettev
4027 97d9 390
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viadrugs drugs
pettev
7857 819c 390
Reposted fromiheartfatgirls iheartfatgirls viaconcarne concarne
pettev
6655 b8ed 390

uberfaenatic:

If you don’t have room for a mustache-wearing Meryl Streep on your blog, I don’t want to know you.

Reposted fromlychnis lychnis viaconcarne concarne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl